Katılım Payları

Veli inisiyatifi ile kurulan Küçük Kara Balık Çocuk Evi kar amaçlı bir kurum değildir. Katılım Payları Montessori ve Kaynaştırma Eğitimi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu tarafından, proje maliyetleri ve öğrenci kontenjanı esas alınarak her yıl düzenlenmektedir.

2016-2017 eğitim yılı için katılım payı, yıllık maliyetlerin okul kontenjanına bölünmesiyle, 3-6 yaş grubu için senelik 24.948 TL, 2-3 yaş grubu için 18.738 TL olarak hesaplanmıştır.

Okulumuzda 3-6 yaş grubuna yarım gün öğrenci kabul edilmemektedir.

 

Share