Orff

Orff

Orff Schulwerk Nedir?

Alman besteci Carl Orff (1895-1982) tarafından geliştirilen; çocuğun ritm duygusunun ve yaratıcılığının geliştirilmesini amaçlayan bir eğitim anlayışıdır.

Orff öğretisinin temelinde yaşayarak öğrenme vardır. Hareketi, dansı, iç dinamizmi, yaratıcılığı, doğaçlamayı ve bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkaran ve tüm duyular tarafından algılanan etkinlikleri içerir.

Orff-Schulwerk’in Temel Görüşleri:

  •  Dans ve müzik insanın bedensel, ruhsal ve zihinsel gücünün elementer  biçimde dışa vurumudur.
  •  Dil, dans ve müzik çocuğun birbirinden ayırmadığı hareket alanıdır.
  •  Başlangıçtan beri şarkıya çalgı eşlik eder.
  •  Kulaktan kulağa geçen veya nota yazımı yapılan müziği veya geleneksel dans  formlarını uygularken yaratıcılık katılır.

Her insan kendini (duygularını) müzik ve hareketle ifade etme potansiyeline sahiptir. “Orff Schulwerk” insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır.

Orff-Schulwerk’in Getirdikleri:

  • Orff Schulwerk’te bireylerin kendini ifade edebilir ve çalışmalar boyunca sosyal paylaşımlar içerisinde bulunabilirler.
  • Derslerde herkes kendi müzik ve hareket seviyesine uygun rolleri sunduğu için, bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlamaktadır.
  • Orff çalışmalarda bağımsız karar verme becerisi, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık, toleransın ve değerlilik duygusunun artması gibi sosyal psikolojik davranış ve becerilerde gelişim sağlanması beklenir.
  • Sonuç değil süreç önemlidir. Çocuğun gelişiminden yola çıkarak, tecrübeler üzerine temellenen müziği deneyerek öğrenme yaklaşımı söz konusudur.
  • Yaratıcılık, keşfetme ve araştırma ön plana çıkar. Yaratıcılık beraberinde doğaçlamayı getirir, doğaçlama ise çocuğun kendini ifadesi ve doğal davranışlarıdır. Çocuk doğaçlama yaptıkça kendini ifade etme yolları da çoğalacaktır.
Share