Veli İnisiyatifi

Veli İnisiyatifi Okulu Ne Anlama Gelir?

Veli İnisiyatifi; işleyen bir okul aile birliğidir. Patron kavramının  yerini veli-öğrenci-eğitimci birlikteliğinin alması demektir.

Çocuklarını mevcut okullardan farklı bir dünya görüşü ile eğitmek isteyen ebeveynlerin, bir araya gelerek bir dernek kurmaları ve buna bağlı olarak açılan okullar anlamına gelmektedir. Montessori okulları, Waldorf okulları, Frené Okulları bu şekilde kurulan okullardır.

Bu dernekleri denetleyen ve uygulanacak eğitim konusunda destek veren danışmanlar “bilimsel kurul” adıyla anılırlar ve derneğin kurmayı planladığı okullara program hazırlamakla görevlidirler. İdari denetim, derneğin yönetim kurulu tarafından yapılır.

Dernek ve çeşitli yollardan para sağlanır. Bu para ile eğitim materyalleri, okulda kullanılacak diğer malzemeler karşılanır ve okula destek olunur. Bu masraflar da;

  • Sponsorlardan
  • Okulda yapılacak çeşitli eğitim, konferans vb gelirlerden
  • Derneğin kermes vs gibi aktivitelerinin gelirlerinden karşılanır.

Okulun harcamaları ise derneğin desteğinin yanı sıra okulun öğrencilerden aldığı aylık katkı payından karşılanır.

Dernek ve veli inisiyatifi hakkında bilgi ve iletişim için yk@montessori.org.tr adresinden yönetim kurulumuza ulaşabilirsiniz.

Share