Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama/Gamze Uçar

Yaratıcı Drama; çok genel bakış açısı ile, bir disiplin, bir öğretim yöntemi ve sanat eğitimi olarak tanımlanır. Aynı zamanda herhangi bir konunun bir grupla grubun yaşantılarından yola çıkarak yaratıcı drama tekniklerini kullanarak oyunsu süreçlerde (-mış gibi yaparak) adlandırılmasıdır. Yaratıcı drama çalışmaları 3 aşamadan oluşur.

Hazırlık – Isınma Aşaması

Canlandırma Aşaması

Değerlendirme – Tartışma – Paylaşım Aşaması

Isınma Aşaması; birinin bir şeye yakınlık duymasını, alışmasını, benimsemesini, yadırgamaz olmasını sağlamak ve alıştırmak için yapılır.

Canlandırma Aşaması; bir konunun süreç içinde biçimlenip ortaya çıktığı tüm oluşum çalışmalarının yapıldığı aşamadır.

Değerlendirme Aşaması; geçen sürecin özü, önemi, niteliği ve niceliği bu aşamada saptanır.

Eğitimde düzenli olarak drama etkinliklerine yer vermek; çocuklara soru sorma, araştırma, keşfetme, çözümleme ve değerlendirme becerilerine sahip olma imkanı verir. Drama çalışmaları provasız, uygun ortamlarda, öğrenme yöntemi olarak kullanılabilir.

Share